Công việc

Tuyển dụng dành cho việc phát triển Học viện chữa lành

Cộng tác viên

Nhằm phát triển bền vững và mở rộng phát triển, chúng mình có mong muốn tuyển các bạn tình nguyện viên trong các phương diện:

 1. Tổ chức chương trình ( Kết nối phòng ốc và hậu cần cho các chương trình tại những nơi chương trình diễn ra )
 2. Truyền thông
  1. Viết content
  2. Media – tìm những hình ảnh phù hợp với nội dung
 3. Dịch thuật ( tiếng Anh )

Trách nhiệm

Vui lòng đăng ký vị trí ứng tuyển để biết chi tiết công việc

Làm việc theo quy chuẩn của Học viện chữa lành

 • TNV cấp 1: Thời gian làm việc: 1h/ ngày ( tương đương 8h/ tuần )
 • TNV cấp 2: Thời gian làm việc: 2h/ ngày ( tương đương 16h/ tuần )

Quyền lợi

 • Được hỗ trợ một phần phí khi tham gia các chương trình chuyên sâu
 • Tư vấn phát triển trên con đường tâm linh – dựa trên những gì mà bản thân những thành viên trong Học viện chữa lành đã trải qua
 • Được tham gia vào các chương trình cơ bản của Học viện chữa lành

Ban tổ chức chương trình